½ Exchange or field lab 

Uncategorized

Texel , Juni, 2021 

De coronacrisis had ook gevolgen voor het exchange project. Ruiam ander half jaar kon er niets worden ondernomen omdat de regels nu eenmaal regels zijn waar we ons aanhouden.  De jeugd uit Polen mocht  het land niet uit, in Nederland kon weer wat worden ondernomen, mits corona- proof.  

Zondagmorgen 6 juni ging een groep van 13 studenten van het Tinbergen college Roosendaal richting Texel.  Er was een korte visit ingelast aan IJmuiden landgoed Beekesteijn en Tatrasteel.  Het landgoed was als voorbeeld water was voordat Tatrasteel werd ontwikkeld. Natuur voor industrie met werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling etc.  Tatra is veel in het nieuws door de uitstoot stikstof, gezondheidsklachten omwonende,laten zien is later herkennen. Op Texel sloot Leo Hofland, vrijwilliger Noord Hollandslandschap aan bij de groep. Na het eten werd een avond excursie naar de Hors gemaakt, natuurlijk was ook nu  de camera  mee.  Op de Hors is mooi landschapsvorming te zien met o.a jonge duinen. 

Na het ontbijt op maandagmorgen  eerst langs het wad, er was hoog water achter de dijk. Vervolgens werd een tocht gemaakt door de Slufter, met eerst tekst en uitleg over het ontstaan van  het gebied.  Door een grote storm en doorbraak van de zee door de duinen  is hier een zilt Natura 2000 gebied ontstaan.  Terug naar het Wad, nu was het laag water en werd er gelopen op de bodem van de zee.  De Waddenzee is Natura 2000 gebied, uitleg geven over visserij,  gaswinning, bodemdaling en de effecten op oa. De vogels die hier leven. De foto’s werden op de pc gezet en in de avond besproken. 

Dinsdagmorgen werd een excursie gegeven in de haven van Oudeschild.  De schepen van de visserij zijn de modernste van Europa en varen op de Waddenzee en Noordzee.  Visserij is een belangrijke bedrijfstak op Texel.  Er komen meer windmolens op zee en de regels voor het vissen binnen Natura 2000 gebied worden strenger : is er nog toekomst voor de visserij?  De excursie naar de Hoge Berg het gebied van Staatsbosbeheer  laat hele andere waarden zien.  Cultuurhistorie, landschapbehoud zijn hier belangrijke zaken.  Natuurlijk werd er ook gesproken over het massa toerisme op Texel en de gevolgen hiervan. De foto’s werden op de pc gezet en in de avond met de groep besproken. Na de bespreking werd een avond bezoek gebracht aan de vuurtoren met een workshop over fotografie. 

Woensdag is de dag met de relatie naar de landbouw.  Onderweg naar Waalenburg ( Natura 2000 gebied) werd er gestopt bij verschillende percelen met intensieve landbouw.  De ontvangst en introductie op Natuurboerderij Plassendaal, midden in Waalenburg werd gegeven door Mevrouw Roeper.  Natuurboerderij Plassendaal was eerder een intensief melkbedrijf en heeft nu  125 ha in pacht van Natuurmonumenten.  Het bedrijf is extensief, men werkt vleesvee en doelen zijn gericht op natuurbeheer.  In de relatief korte periode dat het bedrijf is omgeschakeld zijn er enorm grote succes geboekt,  veel weidevogels en zeer veel orchideeën.  De foto’s werden verwerkt op de pc, en s avonds werd er gegeten op de boerderij met de groep.  Voor het eten werden eerst de foto’s besproken. 

Donderdag werd inpakken en met de studenten terug naar Roosendaal.  De examen uitslagen moesten worden besproken en sommige moesten wat uren slaap inhalen.  De leiding is vervolgens aan de slag gegaan om de exchange naar Polen in september af te stemmen.   De volgende keer gaan we voor een complete groep : Nederlanders en Polen.  Een field lab was een halve exchange, wij gaan voor de complete exchange : met Polen erbij .

Hans Hofland

www.holag.eu 

Our first Exhibition

Exhibition

NEWS

The first We Young People See Nature exhibition will open March 23 in the  Natuurmuseum Brabant,Tilburg. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen will open the exhibition at 16.30 pm.  

We thank Fuijifilm Tilburg for sponsoring the prints.

For more information about Natuurmuseum Brabant: http://www.natuurmuseumbrabant.nl/in-english

For more information about Fujijfilm Tilburg: https://www.fujifilm.eu/nl/manufacturing/producten#ci25463